Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jakub Tomirski prowadzący działalność pod nazwą GIRRA Jakub Tomirski z siedzibą w Suchorzewie przy u. Słonecznej 2, 63-300 Pleszew (dalej GIRRA).